(Wijziging) Uitkeringsaanvraag

U kunt op de volgende wijze nieuwe uitkeringsaanvragen of wijzigingen op eerder gedane aanvragen aan ons doorgegeven:

  • Aanvraag om uitkering Risicofonds VO.
    U komt in een digitaal formulier terecht. Na invulling kunt u onderaan het formulier op Verzenden klikken. Het formulier wordt vervolgens naar ons gemaild. Zodra het formulier bij ons binnen is, mailen wij u een ontvangstbevestiging terug. 
     
  • Wijzigingsbericht uitkering Risicofonds VO.
    Ook hier komt u in een digitaal formulier terecht. Na invulling kunt u onderaan het formulier op Verzenden klikken. Het formulier wordt vervolgens naar ons gemaild. Zodra het formulier bij ons binnen is, mailen wij u een ontvangstbevestiging terug. Wijzigingsberichten dienen zo snel mogelijk aan ons te worden doorgegeven.