Wat is het Risicofonds?

Het Risicofonds is een verzekeringsmaatschappij en verzekert al bijna 40 jaar schoolbesturen tegen het ‎risico van (langdurige) arbeidsongeschiktheid van hun personeel.‎

U kunt voor het verzekeren van bovengenoemd risico kiezen uit 2 verzekeringsvormen:

Conventionele Verzuimverzekering

Bij arbeidsongeschiktheid van een van uw werknemers keert het Risicofonds, ongeacht of u vervangt, ‎na een bepaalde eigen risicoperiode een percentage van diens salaris, dat u vanwege uw loondoorbetalingsverplichting moet door betalen, aan u uit. U kunt kiezen uit verschillende dekkingspercentages en voor een eigen risicoperiode van 10, 20, 30, 65, 130 of 261 werkdagen. Daarnaast kunt u er ook voor kiezen om werkgeverslasten mee te verzekeren. Deze uitkering dekt de kosten die ‎u maakt om uw arbeidsongeschikte werknemer gedurende diens afwezigheid te vervangen.‎

‎Verzuimverzekering Stoploss

Bij onze stoploss-verzekering wordt de verzuimschade over het gehele kalenderjaar opgeteld. Zodra deze verzuimschade boven een vastgesteld eigen risicobedrag uitkomt, vergoeden wij het verschil tussen de verzuimschade en het eigen risicobedrag. Het eigen risicobedrag is onder andere gebaseerd  op het ziekte-verzuim over de afgelopen 3 jaar. Met deze verzekeringsvorm zijn uw maximale eigen verzuimkosten vooraf bekend en kunt u dus goed budgetteren.

Gedetailleerde informatie over deze producten vindt u onder onze verzuimverzekeringen.

Het Risicofonds is in 1969 opgericht door drie werkgevers-organisaties uit het onderwijsveld: de ‎Besturenraad, de bond KBO en de VBS.‎ Het deelnemersveld bestaat uitsluitend uit instellingen voor onderwijs.‎ In 2008 is het Risicofonds onderdeel geworden van Achmea.