(Wijziging) Uitkeringsaanvraag

U kunt op de volgende wijze nieuwe uitkeringsaanvragen of wijzigingen op eerder gedane aanvragen aan ons doorgegeven:

  • Aanvraag om uitkering Risicofonds PO.
    U komt in een digitaal formulier terecht. Na invulling kunt u onderaan het formulier op Verzenden klikken. Het formulier wordt vervolgens naar ons gemaild. Zodra het formulier bij ons binnen is, mailen wij u een ontvangstbevestiging terug. 
     
  • Wijzigingsbericht uitkering Risicofonds PO.
    Ook hier komt u in een digitaal formulier terecht. Na invulling kunt u onderaan het formulier op Verzenden klikken. Het formulier wordt vervolgens naar ons gemaild. Zodra het formulier bij ons binnen is, mailen wij u een ontvangstbevestiging terug. Wijzigingsberichten dienen zo snel mogelijk aan ons te worden doorgegeven.

Aanvraag eigen risicodragerschap per 1 januari 2019
Wilt u als bestuur met ingang van 1 januari 2019 eigen risicodrager worden?  U heeft dan tot 5 november de tijd om dit aan te vragen bij het Vervangingsfonds. Is volledig eigen risicodragerschap nog een stap te ver voor u? En wilt u toch een verzuimverzekering afsluiten? Neemt u dan snel telefonisch contact met ons op (071) 568 9500. U kunt ook gebruik maken van het vragenformulier op deze pagina.