Wat is Risicofonds?

Het Risicofonds is een verzekeringsmaatschappij, die al bijna 50 jaar schoolbesturen tegen het risico van (langdurige) arbeidsongeschiktheid van hun personeel verzekert. Het Risicofonds is in 1969 opgericht door drie werkgeversorganisaties uit het onderwijsveld. Deelnemers zijn uitsluitend instellingen voor onderwijs. In 2008 is het Risicofonds onderdeel geworden van Achmea.

Aanvraag eigen risicodragerschap per 1 januari 2020
Wilt u als bestuur met ingang van 1 januari 2020 eigen risicodrager worden?  U heeft dan tot 31 oktober 2019 de tijd om dit aan te vragen bij het Vervangingsfonds. Is volledig eigen risicodragerschap nog een stap te ver voor u? En wilt u toch een verzuimverzekering afsluiten? Neemt u dan snel telefonisch contact met ons op (071) 568 9500. U kunt ook gebruik maken van het vragenformulier op deze pagina.

Verzuimverzekeringen

Met de twee verzuimverzekeringen van Risicofonds kunt u het risico van arbeidsongeschiktheid afdekken.

Met onze conventionele verzuimverzekering keert het Risicofonds bij arbeidsongeschiktheid van een van uw werknemers, ongeacht of u vervangt, ‎na een bepaalde eigen risicoperiode een percentage van diens salaris aan u uit.
‎Bij onze stoploss-verzekering wordt de verzuimschade over het gehele kalenderjaar opgeteld. Zodra deze verzuimschade boven een vastgesteld eigen risicobedrag uitkomt, vergoeden wij het verschil tussen de verzuimschade en het eigen risicobedrag. Met deze verzekeringsvorm zijn uw maximale eigen verzuimkosten vooraf bekend en kunt u dus goed budgetteren.

Gedetailleerde informatie over deze producten vindt u onder onze verzuimverzekeringen.