Wat is Risicofonds?

Het Risicofonds is een verzekeringsmaatschappij, die al bijna 50 jaar schoolbesturen tegen het risico van (langdurige) arbeidsongeschiktheid van hun personeel verzekert. Het Risicofonds is in 1969 opgericht door drie werkgeversorganisaties uit het onderwijsveld. Deelnemers zijn uitsluitend instellingen voor onderwijs. In 2008 is het Risicofonds onderdeel geworden van Achmea.

Aanvraag eigen risicodragerschap per 1 januari 2019
Wilt u als bestuur met ingang van 1 januari 2019 eigen risicodrager worden?  U heeft dan tot 5 november de tijd om dit aan te vragen bij het Vervangingsfonds. Is volledig eigen risicodragerschap nog een stap te ver voor u? En wilt u toch een verzuimverzekering afsluiten? Neemt u dan snel telefonisch contact met ons op (071) 568 9500. U kunt ook gebruik maken van het vragenformulier op deze pagina.

Verzuimverzekeringen

Met de twee verzuimverzekeringen van Risicofonds kunt u het risico van arbeidsongeschiktheid afdekken.

Met onze conventionele verzuimverzekering keert het Risicofonds bij arbeidsongeschiktheid van een van uw werknemers, ongeacht of u vervangt, ‎na een bepaalde eigen risicoperiode een percentage van diens salaris aan u uit.
‎Bij onze stoploss-verzekering wordt de verzuimschade over het gehele kalenderjaar opgeteld. Zodra deze verzuimschade boven een vastgesteld eigen risicobedrag uitkomt, vergoeden wij het verschil tussen de verzuimschade en het eigen risicobedrag. Met deze verzekeringsvorm zijn uw maximale eigen verzuimkosten vooraf bekend en kunt u dus goed budgetteren.

Gedetailleerde informatie over deze producten vindt u onder onze verzuimverzekeringen.

Ook bieden we arbodienstverlening aan van Perspectief

De arbodienst Perspectief is een bekende partij in de onderwijssector, met landelijke dekking en ruime ervaring in het Primaire Onderwijs. U kunt een verzuimverzekering van Risicofonds los afsluiten of in combinatie met een dienstverleningspakket van Perspectief. U kunt kiezen uit twee dienstverleningspakketten. Voor beide pakketten betaalt u een vast bedrag per werknemer aan Perspectief.

Pakket Basis

U meldt uw zieke medewerker online ziek en beter via het verzuimmanagementsysteem CAMAS van Perspectief . U heeft inzicht in het verzuim in uw organisatie, zoals frequent verzuim en doorlopende ziektegevallen.  Afspraken en voortgang van interventies worden in CAMAS bewaakt. 5 werkdagen na uw ziekmelding neemt uw vaste verzuimconsultant van Perspectief contact met u op. De verzuimconsultant bespreekt de verzuimsituatie met u en maakt afspraken over het vervolg en de acties die daarbij horen. Perspectief zorgt voor de 42e week melding aan het UWV.

U ontvangt voor alle diensten van Perspectief achteraf een factuur.

Pakket Comfort

Met dit pakket voldoet u aan alle wettelijke verplichtingen op het gebied van loondoorbetaling en arbodienstverlening. Gemak en ontzorgen zijn hier de trefwoorden. De dienstverlening is uitgebreid. U krijgt via uw vaste aanspreekpunt van Perspectief vanaf dag 1 verzuimbegeleiding van zieke medewerkers en hulp bij het opstellen van de verplichte documenten bij ziekte van een werknemer. U krijgt een ruime vergoeding van de interventiekosten die de bedrijfsarts adviseert. U gebruikt CAMAS voor inzicht in uw ziekteverzuim en voor ziek- en herstelmeldingen.

U vindt meer informatie over de dienstverlening van Perspectief op www.perspectief.eu/onderwijs.

Samen met de deskundigheid en ervaring op het gebied van sociale zekerheid bij Risicofonds en Achmea kunnen wij u op elk onderdeel van uw verzuimbeleid helpen.

Bel ons voor vragen: (071) 568 9500

U bereikt ons van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur. Of stuur ons een e-mail: polis@risicofonds.nl. Wij helpen u graag. U vraagt hier een offerte op.