Nieuws

Mogelijkheid voor scholen om eigen risicodrager te worden!

Voor wie geldt dit en aan welke voorwaarden moet u voldoen?

  1. Een bevoegd gezag met een lumpsumbudget van tenminste 20 miljoen euro, wanneer er sprake is van instemming door de P(g)MR met de aanvraag.
  2. Samenwerkende bevoegde gezagsorganen met een gezamenlijk lumpsum-budget van ten minste 20 miljoen euro, wanner er sprake is van instemming door de P(G)MR met de aanvraag.
  3. Een bevoegd gezag met een lumpsum-budget lager dan 20 miljoen euro, wanneer er sprake is van
  • Instemming door de P(G)MR met de aanvraag;
  • Instemming door de P(G)MR met vastgesteld verzuim- en vervangingsbeleid;
  • Instemming door de P(G)MR met een rapportage over succesvol uitgevoerd verzuim- en vervangingsbeleid gedurende minimaal een jaar voorafgaand aan het jaar waarin het   verzoek   is ingediend;
  • Een ziekteverzuimpercentage van 10% of lager in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de aanvraag is ingediend,
  • dan wel een verlaging van het ziekteverzuimpercentage in voornoemd jaar met ten minste 10% ten opzichte van het jaar daarvoor.

Kiest u voor eigen risicodragerschap?

Dan kiest u ervoor  het financiële risico van arbeidsongeschiktheid van het voorheen verplicht bij het Vervangingsfonds verzekerde personeel zelf te
dragen. Als werkgever  moet u wettelijk het loon van de zieke werknemer maximaal twee jaar doorbetalen.

Het eerstvolgende uitstapmoment voor eigenrisicodragerschap is 1 januari 2019. U moet het verzoek tot uittreding uiterlijk 5 november 2018 indienen bij het Vervangingsfonds. Nadere informatie hierover kunt u vinden op de website van het Vervangingsfonds.

Als u voor het eigenrisicodragerschap kiest,  kunt u de financiële risico’s van de loondoorbetaling afdekken met een vrijwillige verzuimverzekering. Op deze website kunt u lezen wat het  Risicofonds voor u kan betekenen op dit gebied.